SLOGAN

Engelsiz Yaşam Birimi

Biz, Mersin Üniversitesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde, engelli öğrenci ve personelimize destek hizmetleri veren bir hizmet birimiyiz. 

Dünya Sağlık Örgütü, “engelli birey’i” başlıca yaşam faaliyetlerinin (yürüme, görme, duyma, konuşma, nefes alma, öğrenme, çalışma) bir ya da daha fazlasını önemli bir şekilde kısıtlayan, fiziksel ya da zihinsel sorunu olan birey olarak tanımlamaktadır. Fiziksel, psikolojik ya da anatomik olan “sorun” ise vücut yapısında kayıp veya işleyişindeki anormalliktir. Bu tanım, beyin lezyonlarını, kol ya da bacak kayıplarını, organların zarar görmesi ya da bozulmasını kapsar. “Engellilik” ise bu özelliklere sahip bireylerin maruz bırakıldığı fiziksel ya da davranışsal kısıtlamalardır. Örneğin, tekerlekli sandalye kullanan engelli insanlar için merdivenler ve dar kapılar birer kısıtlamadır. Özürlü üniversite öğrencilerinin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için Yükseköğretim Kurulu bünyesinde araç-gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, özürlülere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının hazırlanmasının temini gibi konularda çalışma yapmak üzere Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Merkezi kurulur.” 

Misyonumuz ve Özürlüler Kanununda (2005) belirtilen haklar doğrultusunda, Mersin Üniversitesi Engelsiz Yaşam Birimi tüm öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve personelin özgün kişiliğine saygı duymaktadır. Tüm engelli öğrenciler için güvenli ve erişimi kolay bir akademik çevrenin oluşması ve bu öğrencilerimize öğrenme süreçlerini kolaylaştırıcı yöntem ve uygulamaları bulmada yardım için her türlü çabayı göstereceğiz. Ayrıca her öğrencimizin bağımsız olması, kendi kendine yetebilmesi ve sorumluluk almasını teşvik ederek engelli öğrenciler ile engelli personelin Mersin Üniversitesi topluluğuna etkin katılımını kısıtlayan fiziksel ve davranışsal engelleri ortadan kaldırmak için gerekli adımları atacağız.


Karşılaşılabilecek engel grupları:

 • Görme Engelliler
 • Fiziksel Engelliler
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)
 • Öğrenme Güçlükleri
 • Psikiyatrik/Psikolojik Sorunlar
 • Konuşma ve Dil Sorunlar
 • İşitme Engelliler ve Sağırlık
 • Travmatik Beyin Hasarları
 • Diğer Engel Grupları (kaza ve hastalıklar sonucu oluşan geçici engeller, kronik rahatsızlıklar vb.)

Engelli Bireyler için Gereken Hizmetler:

 • Programlara ve hizmetlere erişimde eşitlik
 • MEÜ. Engelsiz Yaşam Birimi ve Rektörlük aracılığı ile engellilere göre uygun öğrenme yöntemlerinin sağlanması
 • Mediko aracılığı ile sağlık hizmetlerinin sağlanması
 • Yurtlarda kalma konusunda öncelik
 • Kayıt İşleri aracılığı ile ders yeri değişikliği konusunda verilen hizmetlerinin sağlanması
 • Mermed aracılığı ile burs sağlanması konusunda öncelik
 • Yemek Hizmetleri aracılığı ile özel perhiz yemeğinin sağlanması
 • PDR merkezi aracılığı ile mesleki gelişim ve kişisel danışmanlık hizmetlerinin sağlanması
 • Yapı İşleri aracılığı ile erişilebilir düzenlemelerin yapılması

  • Görme Engelli Öğrenciler için Gereken Hizmetler:
   • Okuma, not alma ve diğer yardımlar
   • Kütüphane aracılığıyla kütüphane ve laboratuar desteği yardımı
   • Kütüphane aracılığı ile internet kaynaklı materyallerin sağlanması
   • Yerleşke Oryantasyonu ve “Bağımsız Hareket” eğitimin verilmesi
   • Kampustaki önemli kavşaklara sesli trafik lambaları

  • Fiziksel Engelli Öğrenciler için Gereken Hizmetler:
   • Not alınması, laboratuar yardımı
   • Yapı ve inşaat alanlarının düzenlenmesi
   • Kampus binalarına rampa ve asansör ile ulaşım
   • Kampus içi erişim kolaylığı
   • Kampus içinde tuvaletlerin erişilebilir olması
   • Erişimi uygun olmayan binalardaki derslerin ve diğer aktivitelerin yerlerinin tekrar düzenlenmesi
   • Erişilebilir binaların olduğu haritalar
   • Kampus boyunca bulunan kaldırımlarda erişimi bütünüyle sağlayan rampaların olması
   • Erişilebilir park etme alanlarının bulunması 

 • İşitme Engelli Öğrenciler için Gereken Hizmetler
  • Not alıcılar (Notetakers)
  • Tele-konferans sistemlerinin sağlanması
  • Konaklama (yurtlarda) birimlerinde değişikliklerin yapılması
  • Görsel (görülebilir) yangın alarmları

 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ile Öğrenme Güçlüğü olan Öğrenciler için Gereken Hizmetler:
  • Derslerde not alınması, teybe kayıt yapılması 

 • Psikiyatrik ve Psikolojik Sorunları olan Öğrenciler için Gereken Servisler:
  • Üniversite Hastanesi psikiyatrisi kliniğiyle ilişki kurulması
  • PDR Merkezi’nden psikolojik destek hizmetlerinin  sağlanması